Loco Ochos Ladder Stats
For The Card Sharks Club
Rung 6:   3 players
Rung 5:   0 players
Rung 4:   1 player
Rung 3:   3 players
Rung 2:   2 players
Rung 1:   3 players
Total: 12 players
 
Loco Ochos Ladder Rung 6
 
Loco Ochos Ladder Rung 4
PlayervsGame
dixiegal47  
 
Loco Ochos Ladder Rung 3
 
Loco Ochos Ladder Rung 2
PlayervsGame
Fade  
GUINESS14